PHÂN CHIA TÀI SẢN SAU LY HÔN NẾU KHÔNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Phân chia tài sản sau ly hôn đã là một vấn đề nan giải và gây nhiều tranh cãi. Vậy, nếu hai người chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn thì sau khi ly hôn phải phân chia tài sản như thế nào?

Để trả lời câu hỏi phân chia tài sản sau ly hôn như thế nào nếu chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, trước hết phải trả lời được câu hỏi: Hôn nhân như thế nào thì được pháp luật công nhận?

phân chia tài sản sau ly hôn

Điều 17 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 như sau:
Hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật:

  • Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy thì hai bên nam, nữ phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng.
  • Quyền lợi của con được giải quyết như trường hợp cha mẹ ly hôn.
  • Tài sản được giải quyết theo nguyên tắc tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó; tài sản chung được chia theo thỏa thuận của các bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết, có tính đến công sức đóng góp của mỗi bên; ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và con.

Nghĩa là:

 

  • Nếu hai người nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn mà thời điểm chung sống trước ngày 3/1/1987 thì được pháp luật công nhận như là vợ chồng và giải quyết các thủ tục ly hôn và phân chia tài sản sau ly hôn trên quan hệ vợ chồng.
  • Nếu hai người nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn mà thời điểm chung sống sau 3/1/1987 và trước 1/1/2001 mà không đăng ký kết hôn trước ngày 1/1/2003 thì được pháp luật công nhận như vợ chồng và giải quyết các thủ tục ly hôn và phân chia tài sản sau ly hôn trên quan hệ vợ chồng.
  • Nếu hai người nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn mà thời điểm chung sống sau 3/1/1987 và trước 1/1/2001 mà không đăng ký kết hôn sau ngày 1/1/2003 thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Nếu ly hôn thì tòa án thụ lý và công bố không công nhận quan hệ vợ chồng. Nếu có yêu cầu về con cái và phân chia tài sản sau ly hôn thì Tòa án áp dụng khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.
  • Nếu hai người nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn mà thời điểm chung sống sau 1/1/2001 (trừ những trường hợp trên) mà không đăng ký kết hôn thì không được pháp luật công nhận. Nếu ly hôn, Tòa án thụ lý và công bố không công nhận quan hệ vợ chồng. Nếu có yêu cầu về con cái và phân chia tài sản sau ly hôn thì Tòa án áp dụng khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.

 

Bên cạnh đó Điều 14, Điều 15, Điều 16 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định chi tiết về trách nhiệm với con cái và phân chia tài sản đối với trường hợp nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.

phân chia tài sản sau ly hôn nếu không đăng ký kết hôn

Như vậy, những cặp vợ chồng không được pháp luật công nhận là vợ chồng thì không phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa vợ chồng. Quyền và nghĩa vụ của nam và nữ sống chung với nhau như vợ chồng với con được giải quyết theo quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con theo Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.
Phân chia tài sản sau “ly hôn” của các cặp vợ chồng không đăng ký kết hôn được giải quyết trước hết theo thỏa thuận giữa các bên. Nếu không thỏa thuận được thì giải quyết theo Bộ luật dân sự và các quy định pháp luật khác có liên quan trong việc phân chia tài sản riêng và tài sản chung có tính đến yếu tố: công việc nội trợ và các công việc có liên quan đến đời sống chung được coi như lao động có thu nhập. Trong đó, chú trọng bảo vệ quyền lợi của người “vợ” và con.

Tin liên quan:

FIVE STAR ECO CITY – THÀNH PHỐ SINH THÁI 5 SAO

BÁN ĐẤT BÌNH CHÁNH GIÁ RẺ SỔ HỒNG RIÊNG