THUẾ TÀI SẢN ĐỐI VỚI NHÀ TRÊN 700 TRIỆU ĐỒNG???

thuế tài sản cho nhà đất trên 700 triệu

Bộ Tài chính chọn phương án tính thuế 0,4% một năm cho phần vượt 700 triệu đồng của mọi căn nhà thay vì đánh thuế căn nhà thứ hai. ông Phạm Đình Thi – Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế – Bộ Tài chính chia sẻ các phương án đề xuất đối với việc đánh thuế bất động sản trong dự án Luật thuế tài sản.