TẠI SAO KHÔNG ĐÁNH THUẾ CĂN NHÀ THỨ 2?

Trong buổi họp báo chiều 13/4/2018, Bộ Tài chính thống nhất chọn phương án tính thuế 0,4%/năm cho phần vượt 700 triệu đồng của tài sản thay vì phương án trước (đánh thuế căn nhà thứ hai). Theo đó, Bộ tài chính cho rằng, việc đánh thuế căn nhà thứ hai còn nhiều bất cập:

Thứ nhất, việc đánh thuế căn nhà thứ 2 không đảm bảo công bằng vì nhiều trường hợp người sở hữu chỉ có một căn nhà nhưng diện tích lớn hoặc giá trị rất lớn thì không bị đánh thuế. Trong khi đó, người sở hữu có 2 căn nhà nhưng mỗi căn nhà có diện tích chỉ 50m2 lại bị ảnh hưởng.

Thứ hai, theo điều kiện thực tế tại Việt Nam, việc đánh thuế căn nhà thứ hai chưa phù hợp, phát sinh rất nhiều khó khan trong triển khai thu thuế và cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan ban ngành quản lý nhà nước về nhà ở.

Thứ ba, theo Bộ tài chính, việc xác định sở hữu nhà thứ 2 trở đi của tổ chức, cá nhân Việt Nam là rất phức tạp do các giao dịch mua bán nhà đất chủ yếu được thực hiện trên hệ thống văn bản, giấy tờ. Việc đánh thuế căn nhà thứ hai trở đi được áp dụng chủ yếu tại một vài Quốc gia có thị trường Bất động sản minh bạch, hệ thống công nghệ thông tin phát triển và hệ thống quản lý nhà đất chặt chẽ.

Theo Bộ Tài chính, nếu đánh thuế với ngôi nhà thứ 2 sẽ gây tác động mạnh đến thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN