VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NÓI GÌ VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐÁNH THUẾ NHÀ TRÊN 700 TRIỆU

     Các ngày qua dư luận hết sức xôn xao và hoang mang về Dự thảo Luật đánh thuế tài sản nhà đất và căn hộ trên 700 triệu đồng.

Đánh thuế nhà từ 700 triệu – người dân nói gì?

Thuế tài sản đối với nhà trên 700 triệu đồng?

     Theo đó, văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản của Bộ tài chính.

     Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay hiện nay dư luận xã hội đang có nhiều quan điểm khác nhau về đề án xây dựng dự án Luật Thuế tài sản.  Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, tổ chức và nhân dân hiểu rõ quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và có những đóng góp tích cực vào đề nghị xây dựng dự án Luật.

     Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính công khai rõ ràng quy trình đồng thời phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong suốt quá trì đề xuất chính sách xây dựng các dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nói chung và dự án Luật này nói riêng nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.

     Ngoài ra, Bộ Tài chính cần tiếp tục nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của các cơ quan tổ chức, đặc biệt là ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, tham khảo thêm kinh nghiệm thực tế từ nước ngoài. Chú trọng đánh giá tác động của từng chính sách trong đề nghị xây dựng luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

     Đặc biệt, báo cáo Thủ tướng chính phủ và Chính phủ về sự cần thiết xây dựng Luật thuế tài sản theo dự kiến các nội dung, chính sách để Chính phủ xem xét quyết định.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN